BRZA PRODAJA NEKRETNINA:
Promovisani oglasi na sajtovima i objava u štampanim medijima koji se bave oglašavanjem prometa nekretnina.

ZA KUPCE NEKRETNINA:

  • brzo pronalaženje nekretnine adekvatne zahtevima kupca
  • nakon kupovine nekretnine završavanje svih poslova kod nadležnih službi,uključujući i uknjižbu na ime kupca.
 

vivo nekretnine

Dimitrija Tucovića 39/5 11000 Beograd

Tel: 011/2454 014
Tel: 066 950 7497